Hopp til innhold

Overtredelsesgebyr til Silk Way West Airlines

Oslo flyplass, Gardermoen i tåke

Luftfartstilsynet har ilagt Silk Way West Airlines et overtredelsesgebyr på 500.000 NOK for gjentakende og forsettlige brudd på støyforskriften ved Gardermoen.

Saken gjelder seks tilfeller i perioden desember 2020 til mars 2021, hvor selskapet gjennomførte seks ulike flyavganger fra Oslo lufthavn, Gardermoen på natten mellom kl. 24.00 og kl. 04.00, i strid med tildelte lufthavnslots. Flyginger skal skje i samsvar med tildelte tidsluker («slots»), i henhold til slotsregelverket.

Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen, gir i perioden kl. 24.00 – 06.30 lokal tid støyrestriksjoner for luftfartøy som overskrider fastsatte støyverdier. De luftfartøy Silk Way West Airlines benyttet for sine avganger overskred disse støyverdiene. Dette medfører at flygingene ikke var tillatte. Luftfartstilsynet har vektlagt at flygingene var gjentakende og forsettlige brudd på støyforskriften ved Gardermoen.

Publisert: 16.12.2021