Hopp til innhold

Program parallellsesjoner

Parallellsesjonene kjører i to bolker hvor den første begynner kl. 10.00 og den andre begynner kl. 13.00. Det er dermed mulig å delta på to forskjellige sesjoner. Merk at hver parallellsesjon ikke nødvendigvis bruker to timer, det er kun tiden som er satt av.

Første bolk, fra kl. 10.00–12.00:

TEMA BESKRIVELSE

Rus, Psykologi og Peer Support – hvorfor det?

Luftfartstilsynet ved Nanna Hermann Vik, Tove Skogheim, Tom Egil Herredsvela og John Kristoffersen fra Lufttransport AS.
Møte med accountable managers Luftfartstilsynet ved luftfartsdirektør Lars Kobberstad. Dialog mellom luftfartsdirektøren og accountable managers. Obs! Påmelding til denne parallellsesjonen er kun for accountable managers.
ICAOs globale rapporteringssystem Luftfartstilsynet ved flyplassinspektør Armann Norheim.

 

Andre bolk, fra kl. 13.00–15.00:

TEMA BESKRIVELSE
Droner 2021 – er framtiden ubemannet? Luftfartstilsynet ved seksjon for ubemannet luftfart: seksjonssjef Bente Heggedal Løvold, flyoperativ inspektør Hans Petter Heimro og flyoperativ inspektør Johanna Ridder.
Post korona: Flysertifikater og rettigheter – veien videre Luftfartstilsynet ved flygerinspektørene Svein-Erik Ditløvsen, Wiggo Nystuen, Jens Petter Larsen og Helge Rossebø.
Innovasjon i luftfart – virkemidler og muligheter Luftfartstilsynet ved leder innovasjon og utvikling Jan Petter Steinland og trainee Kristina Nikolajeva, sammen med Trond Bakken, Markedssjef for EU-forskning i SINTEF Digital og Axel Knutsen, Programleder for droner i Avinor Flysikring.
Fra Part-M Subpart-G til Part-CAMO Luftfartstilsynet ved Luftdyktighet, Morten Larsen og Ørjan Bjørnstrøm.

 

Kontaktinformasjon Luftfartskonferansen