Vil du søke jobb i Luftfartstilsynet?

Vil du jobbe i en virksomhet som er i stadig utvikling, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Da er du velkommen til Luftfartstilsynet.

Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form. Dette gjøres i vår elektroniske jobbportal.

Hvem søker vi?

Hos oss jobber det rundt 180 personer som alle har et felles mål: Bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Dette er mennesker med forskjellige utdannings- og kompetansebakgrunn, alt fra flygere, flyteknikere, leger, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere, IKT-utdannede, politiutdannede og flygeledere, for å nevne noen.

Avhengig av stilling vil ulike egenskaper og kvalifikasjoner bli vektlagt, men generelt ser vi etter kandidater som

  • Identifiserer seg med våre kulturverdier, som er profesjonalitet, respekt, samarbeid og åpenhet.
  • Identifiserer og lar seg inspirere av våre lederverdier. I Luftfartstilsynet har vi ledere som setter tydelige mål, er handlekraftige og bruker åpen kommunikasjon for å skape tillit. Vi har ledere som er forutsigbare, samlende og evner å motivere sine medarbeidere. Og de viser omsorg for de ansatte.

Dette tilbyr vi

I Luftfartstilsynet kan du se frem til en utfordrende jobb med mange spennende oppgaver. Hos oss vil du få jobbe tverrfaglig sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Vi samarbeider nært med andre faggrupper og har et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

I tillegg tilbyr vi en rekke ansattgoder, som fleksitid, tilskudd til trening og tilgang til treningsrom, leie av kantine til private arrangementer, bedriftsidrettslag, deltagelse i turgrupper og andre sosiale begivenheter.

Vi har tilgang til gode IKT-løsninger som blant annet gir våre medarbeidere mulighet til å jobbe på fjernaksess ved tjenestereise eller dersom det er behov for arbeide hjemmefra. Slik søker vi også etter å legge til rette for våre medarbeidere som pendler.

Luftfartstilsynet er lokalisert på kaikanten i sentrum av Bodø. Vi er har egen parkeringsgarasje i kjelleren, samt en lys og luftig kantine med utsikt over havneområdet. Her serverer kokken de nydeligste matretter til en rimelig pris.

Kurs og kompetanseutvikling

I Luftfartstilsynet legger vi til rette for våre medarbeideres kompetanseutvikling.

Riktig kompetanse på rett sted er en kritisk suksessfaktor for at vi skal nå våre mål og fylle vårt samfunnsansvar. For å dra nytte av den varierte kompetansen blant våre medarbeidere, tilrettelegger vi for samarbeid på tvers i organisasjonen. Vår nye organisasjonsmodell er bygd for å legge til rette for tverrfaglig samhandling.

Vi har som offentlig etat og luftfartsmyndighet krav til kompetansestyring. Som kompetent myndighet skal vi tilføre og styre kompetansen. Kompetanse er gjennomgående i alle fasene fra rekruttering og i hele ansettelsesløpet

Vi tilbyr grunnleggende opplæring for alle nye medarbeidere, og våre inspektører får sertifisering som inspektør når opplæringsløpet er gjennomført. 

Onboarding

I Luftfartstilsynet ønsker vi å integrere nye medarbeidere og sørge for profesjonell mottakelse og oppfølging. Vi har derfor et eget onboardingprogram som skal sikre at nye medarbeider raskt settes inn i arbeidsoppgavene, forstår Luftfartstilsynets strategiske mål og vår kultur. Alle nye medarbeidere tildeles egen fadder som er ansvarlig for å gi innføring i det aktuelle fagområdets arbeidsmåter, regler og rutiner inntil vår nye medarbeider kan utføre dette selvstendig.

Ansattgoder

Fleksitid og overtidsbetaling
Luftfartstilsynet tilbyr fleksibel arbeidstid med gunstige muligheter for avspasering. Det er også mulig å få overtidsbetaling. Vi praktiserer sommertid fra 15. mai til 14. september, og da er arbeidstiden fra kl. 08.00-15.00. Resten av året er arbeidstiden fra 08.00-15.45.

Refusjon av utgifter til trening
Våre medarbeidere får et tilskudd inntil kr. 1800,- pr år for utgifter knyttet til trening. Her dekkes bla. treningsabonnement, klippekort på svømmehall eller enkelttimer etter regning.

Gode IKT-løsninger
Våre IKT-løsninger gir gode muligheter får å jobbe på fjernaksess når du er på tjenestereise eller dersom du har behov for å arbeide hjemmefra. Våre utmerkede IKT løsninger legger også til rette for våre medarbeidere som pendler.

Jobbtelefon
Luftfartstilsynet kjøper inn mobiltelefoner til de ansatte. Dersom våre medarbeidere ønsker andre mobiltelefoner enn våre standardmodeller kan vi gi et tilskudd på kr 5000,-.

Permisjon
Vi har fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner med og uten lønn. Det er også mulig å få permisjon til studier og videreutvikling.

Pensjonsordning
Alle ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse og nyter godt av de avtaler og goder som følger dette. Det trekkes 2 prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd.

Gunstige lånemuligheter
Via medlemskapet i Statens pensjonskasse får du tilgang til et av markedets beste boliglån. Gjennom arbeidsgiver gis det ved behov også mulighet til kortsiktige lønnslån.