Råd til deg som vil søke stilling hos oss

Register din søknad og CV i vår database i Webcruiter. For at vi skal kunne velge rett person til rett stilling er det viktig for oss å vite mest mulig om deg og dine kvalifikasjoner.

Vi er også interessert i å vite noe mer om:

  • Hva er din motivasjon for denne jobben?
  • Hvorfor er du kvalifisert for denne jobben?
  • Hvorfor skal vi velge nettopp deg?

Legg ved relevante vitnemål og attester til søknaden din. Alle som blir invitert til intervju, blir spurt om å ta med vitnemål og attester.

Refusjon av utgifter

Vi refunderer dine utgifter til reise og evt. opphold etter rimeligste alternativ, dersom du må reise for å komme på intervju.

Tilbakemelding fra oss

Når du har søkt på en stilling i Luftfartstilsynet, får du en e-post med bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Etter at søknadsfristen er gått ut, vurderes alle søkere, før de som er aktuelle for intervju blir kontaktet.

Synes du det tar lang tid før du hører noe, ta gjerne kontakt med oss for informasjon om hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i kunngjøringsteksten, dette er ofte stillingens nærmeste leder. Eventuelt kan du kontakte vår HR-seksjon for informasjon i tilsettingssaken.

Først når ansettelsesprosessen er over, blir det sendt ut e-post om at stillingen er besatt og hvem som har fått den.

Formelle ansettelsesprosesser

Luftfartstilsynet følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes. Rådet består av lederen for avdelingen du søker jobb i, to representanter fra de ansatte og to representanter fra arbeidsgiver. Dette skal sikre at alle ansettelser som blir gjort er rettferdige og basert på kvalifiseringskravene som er stilt i kunngjøringsteksten. De som sitter i tilsettingsrådet, deltar også på intervjuene.

Utvidet søkerliste

Alle søkere til en stilling har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdannelse og arbeidserfaring for alle søkerne på stillingen. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen. En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. 

Du som jobbsøker og part i saken har rett til informasjonen i søkerlisten. Vi ber derfor om at du som behandler informasjonen konfidensielt og makulerer utvidet søkerliste når du har gjennomgått den.

Offentlig søkerliste

Luftfartstilsynet er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. Det er svært strenge krav for å slippe å være på en slik liste. 

Ønsker du at navnet ditt ikke skal vises, må du krysse av og begrunne dette i søknadsskjemaet i Webcruiter. Deretter blir du kontaktet for nærmere begrunnelse for hvorfor du ønsker å unntas fra offentlighet. Dersom søknaden ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen.