Forskrift om definisjon og bruk av kompatible tekniske spesifikasjonar og vedtekne EUROCONTROL-standardar for innkjøp av utstyr og system til styring av lufttrafikken og framgangsmåtar, arbeidsreglar og bruk av ressursar i lufttrafikken.

Publisert: 02. jun 1995