Hopp til innhold

Delegering av Samferdselsdepartementets myndighet etter kgl.res. av 15. september 2000 nr. 905 til Luftfartstilsynet.

Publisert: 04.10.2000