Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

Sist oppdatert: 18. feb 2019