Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om motorseilfly (BSL D 4-6).

BSL D 4-6

05. okt 1983 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

BSL D 4-7

05. jan 2010 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy (BSL D 4-8)

BSL D 4-8

22. nov 2007 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

BSL D 5-1

11. mai 2018 - Luftfartsoperasjoner
Side