Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om ervervsmessig luftfart med helikopter.

BSL D 2-2

06. sep 1976

Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner

BSL D 2-3

26. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4).

BSL D 2-4

30. des 2004 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy med komponenter eller systemer ute av funksjon (Minimum Equipment List - MEL) (BSL D 2-6).

BSL D 2-6

16. apr 1986 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om organisasjonsplan og flygesjef i luftfartsforetak (BSL D 2-8).

BSL D 2-8

20. mar 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel

BSL D 2-10

19. apr 2016 - Luftfartsoperasjoner

Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig flyging med fly (privatflyging)

BSL D 3-1

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 3-2

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om luftfart med seilfly

BSL D 3-3

15. mai 2019 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om krav til seilflygere

BSL D 4-1

16. jun 2015 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om sivil fallskjermhopping

BSL D 4-2

12. jan 2006 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om flygeoppvisning

BSL D 4-3

23. apr 2015 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om slepeflyging (BSL D 4-4).

BSL D 4-4

10. mar 1983 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om luftfart med ballong

BSL D 4-5 a

07. jun 2018 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om krav til ballongførere

BSL D 4-5

16. jun 2015 - Allmennfly og luftsport
Side