Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet og Avinor AS etter luftfartsloven § 9-1 og § 15-3.

09. jan 2003 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Avinor AS etter luftfartsloven

17. des 2002 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven § 8-1 annet ledd.

12. feb 2002 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 8-1.

26. okt 2001 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 12-4.

21. sep 2001 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1 første ledd.

06. apr 2001 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet til å foreta senere endringer i forskrift om lufthavnrelaterte tjenester.

03. nov 2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av Samferdselsdepartementets myndighet etter kgl.res. av 15. september 2000 nr. 905 til Luftfartstilsynet.

04. okt 2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 16-1 første ledd.

15. sep 2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven.

31. mar 2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven vedrørende luftfart på Svalbard og Jan Mayen.

10. des 1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven.

10. des 1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om hvem som er luftfartsmyndighet etter luftfartsloven.

10. des 1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven.

10. des 1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om flyselskapenes plikt til å melde inn billettpriser.

02. nov 1998 - Luftfartsoperasjoner
Side