Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

31.10.2018 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

14.08.2017 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet til å fastsette tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet.

26.10.2006 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 10-38a tredje ledd og § 11-2.

26.05.2004 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet og Avinor AS etter luftfartsloven § 9-1 og § 15-3.

09.01.2003 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Avinor AS etter luftfartsloven

17.12.2002 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven § 8-1 annet ledd.

12.02.2002 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 8-1.

26.10.2001 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 12-4.

21.09.2001 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1 første ledd.

06.04.2001 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet til å foreta senere endringer i forskrift om lufthavnrelaterte tjenester.

03.11.2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av Samferdselsdepartementets myndighet etter kgl.res. av 15. september 2000 nr. 905 til Luftfartstilsynet.

04.10.2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 16-1 første ledd.

15.09.2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven.

31.03.2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven.

10.12.1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift
Side