Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 16-1 første ledd.

Publisert: 15. sep 2000