Hopp til innhold

Innstilling til Europakommisjonen – nye regler om samsvarsvurdering av ATM/ANS-utstyr og interoperabilitetskrav i luftrommet

EASA, det europeiske flysikkerhetsbyrået, har nylig fremmet en innstilling til Europakommisjonen om nye regler om samsvarsvurdering av ATM/ANS-utstyr og interoperabilitetskrav i luftrommet, omtalt som Opinion 01/2023.

Forslaget går overordnet ut på at utviklere og produsenter av ATM/ANS-utstyr må inneha godkjenning utstedt av EASA. Videre foreslås det også et godkjenningsregime for selve det utstyret som produseres. Slik godkjenning vil skje enten i form av sertifisering eller erklæring av samsvar på forskjellige nivåer.

I tillegg foreslås det at en rekke eksisterende interoperabilitetsregler for flysikringstjenestene og flyoperatører, spesielt utstyrskrav, utgis i ny drakt, og bedre tilpasset det eksisterende regulatoriske rammeverket.

Berørte aktører anbefales å gjøre seg kjent med endringsforslagene. Regelverksforslaget skal diskuteres mellom kommisjonen og medlemsstatene I EASA-komiteen, og det forventes at diskusjonen ferdigstilles på møter i komiteen i slutten av juni inneværende år.

Dersom noen har innspill som det er ønskelig at Luftfartstilsynet fremmer overfor kommisjonen, eller har spørsmål om innstillingen fra EASA, så kan dere ta kontakt med Luftfartstilsynet på postmottak@caa.no, gjerne med kopi til fom@caa.no.

Publisert: 09.02.2023