Hopp til innhold

Høring – NPA 2023-04 Introduksjon av ACAS Xa for operasjoner i det felleseuropeiske luftrommet og PBN-spesifikasjoner for operasjoner over havområder

EUs byrå for sivil luftfart, EASA,  gjennomfører nå høring av NPA 2023-04 Introduction of ACAS Xa for operations in the single European sky (SES) airspace & PBN specifications for oceanic operations (RMT.0682).

NPA 2023-04 adresserer to ulike temaer til støtte for operasjoner i det felleseuropeiske luftrommet (SES). Det første temaet er bruk av antikollisjonssystem for luftfartøy ACAS Xa, og det andre temaet er harmonisering av bruken av ytelsesbasert navigasjon (PBN) for operasjoner som gjennomføres over hav.

ACAS Xa er en av Single European Sky ATM Research (SESAR)-løsningene som er standardisert og vedtatt som en standard i ICAO, hvor målet er å øke det allerede høye sikkerhetsnivået i lufttrafikkstyringen (ATM).

I tillegg til å foreslå en regelverksendring for å muliggjøre bruk av ACAS Xa i det felleseuropeiske luftrommet, inkluderer NPA’en regelverksendring som foreslår innføring av den tekniske spesifikasjonsordren for ACAS X og installasjonskrav til ACAS II og ACAS Xa. Veiledningsmaterialet til luftfartsoperasjoner foreslås også endret, for å reflektere ACAS X-operasjonene og for å sikre samsvar med andre regelverksbestemmelser. De foreslåtte endringene for ACAS X er forventet å øke sikkerheten, innføre relaterte ICAO-standarder og anbefalte praksiser (SARPs) og bedre harmoniseringen av regelverkene.

For å sikre en effektiv overgang til bruk av PBN i det felleseuropeiske luftrommet, foreslår EASA også endringer i kravene til bruk av luftrommet i forordning (EU) 2018/1048, for å innføre ytterligere ICAO PBN-spesifikasjoner til støtte for oversjøiske og fjerntliggende kontinentale operasjoner, spesielt RNP 4- og RNAV 10-spesifikasjonene. Veiledningsmaterialet til forordningen foreslås også endret for å samsvare med regelverkskravene.

Gi innspill til EASA

Luftfartstilsynet oppfordrer berørte norske aktører å gi innspill til EASA. Innspillene gis via EASAs svarverktøy (CRT), som beskrevet i høringssaken EASA på deres nettside.

Endelig frist for innspill til EASA er 28. august 2022.

Kopi av innspill kan gjerne sendes til Luftfartstilsynet for informasjon. Bruk e-post postmottak@caa.no og merk med referanse 23/13554.

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk rådgiver Nina Tøgersen Allstrin på nta@caa.no.

Sist oppdatert: 22.06.2023