Hopp til innhold

Høring av NPA 2023-02

EASA gjennomfører for tiden høring av NPA 2023-02 “Training the next generation of ATCOs” som omfatter planlagte endringer i flygelederforordningen.

Følg lenken over for å komme til høringen på EASAs nettside. Foreslåtte endringer er godt merket i dokumentet.

  • De foreslåtte endringene tar sikte på å medvirke til felles-europeiske kompetansestandarder i flygeledernes grunnopplæring, for å opprettholde et høyt og enhetlig sikkerhetsnivå og øke effektiviteten og fleksibilitet i opplæringen og tilgjengeligheten av flygeledere.
  • Det foreslås å forbedre rammeverket for instruktører og assessorer, ved å introdusere prinsippene for kompetansebasert trening, som også er ICAOs foretrukne metode for trening av flygeledere.
  • Det foreslås å muliggjøre bruk av virtuelle treningsmiljø og fjernundervisning.
  • Det foreslås endringer som i større grad åpner for aksept av tredjelands flygeledersertifikater.

Regelverket endrer en forordning som er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere BSL C 3-1, (17. juni 2016 nr. 710). En eventuell endring av forordning 2015/340 vil bli gjennomført i norsk rett gjennom endring av denne forskriften. (Det refereres i dokumentet til forordning (EU) 2018/1139, denne er ikke gjennomført i norsk rett).

Det vil i utgangspunktet ikke bli gjennomført ny høring i forbindelse med at regelverket skal tas inn i norsk rett.

Fristen for å gi innspill til EASA er 2. august 2023.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle norske aktører til å gi innspill til EASA dersom de har innspill til forslaget. Høringsinnspill kan gis ved å følge lenken til EASA øverst i artikkelen. Luftfartstilsynet vil gjerne ha kopi av innspill fra norske aktører slik at innspillene kan følges opp videre i regelverkssaken.

Kopi av innspill sendes til e-post: postmottak@caa.no; merk e-posten med referanse 23/11762.

Sist oppdatert: 08.08.2023