Hopp til innhold

Høring – Søknad om konsesjon for Tønsberg helikopterplass, Sykehuset.

Sykehuset i Vestfold HF har fremlagt søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Tønsberg helikopterplass, Sykehuset.

Denne plassen benyttes av ambulanse- og redningshelikoptre. Landingsplassen er dimensjonert slik at den kan betjene alle helikoptre som er i tjeneste for Statens Luftambulanse.

Landingsplassen er tilknyttet akuttmottaket via heis og anlagt transportkorridor og vei, slik at det ikke blir nødvendig med omlasting av pasienter fra helikopteret til ambulanse, men direkte transport mellom akuttmottak og helikopter.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 22/31639. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2023.

Publisert: 07.08.2023