Hopp til innhold

Høring – Søknad om konsesjon for Kautokeino flyplass, Gahkkorluodda

Kautokeino kommune har søkt om konsesjon for å etablere, drive og inneha Kautokeino flyplass, Gahkkorluodda.

Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår for landingsplassen og søknaden om konsesjon.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk helst høringsinnspill med ref.: 22/17332.

Høringsfristen er 17. april 2023.

Sist oppdatert: 20.01.2023