Hopp til innhold

Høring – Søknad om konsesjon for Bergen helikopterplass, Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen HF har fremlagt søknad om konsesjon for å drive og inneha en helikopterplass som skal benyttes til pasienttransporter som har en slik hastegrad at landing på sykehusets helikopterdekk med umiddelbar ankomst til sykehusets akuttavdelinger ansees nødvendig.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 22/30471.

Høringsfristen er satt til 20. oktober 2023.

Sist oppdatert: 24.10.2023