Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Rognan flyplass, Saltdal

Saltdal flyklubb har søkt om fornyet konsesjon for Rognan flyplass, Saltdal.

Saltdal flyklubb har søkt om fornyet konsesjon for Rognan flyplass, Saltdal. Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår for landingsplassen og søknaden om fornyet konsesjon.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk helst høringsinnspill med ref.: 22/21744.

Høringsfristen er 17. april 2023.

Sist oppdatert: 16.01.2023