Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Snåsa flyplass, Grønøra

Snåsa flyklubb har søkt om fornyelse av konsesjon for Snåsa flyplass, Grønøra.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Snåsa flyklubb er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 23/00534

Høringsfristen er 11. august 2023.

Publisert: 21.04.2023