Hopp til innhold

Oppdatert høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Os flyplass, Vaksinen.

Os Aero Klubb har søkt om fornyelse av konsesjon for Os flyplass, Vaksinen.

OBS. Høringsbrevet og utkastet til konsesjonsvilkår ble oppdatert 7.2.22, med flere flybevegelser enn i de opprinnelige høringsdokumentene og søkers begrunnelse for behovet for antall flybevegelser. En oppdatert versjon av søknaden om fornyelse av konsesjon er også publisert.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Os Aero Klubb er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk høringsinnspillet med ref.: 22/21155

Høringsfristen er 10. april 2023

OBS: På grunn av feil i høringsdokumentene ble åpningstidene i utkastet til konsesjonsvilkår redigert 16.1.2023. Se merknad i høringsbrevet og utkastet til konsesjonsvilkår.

Sist oppdatert: 27.03.2023