Hopp til innhold

Høring – NPA 2023/03 - Oppdatering av regler i forordning om luftfartsoperasjoner (EU) nr. 965/2012 – extended diversion time operations

EASA gjennomfører for tiden høring av NPA 2023/03 – «Regular update of the air operations rules Extended diversion time operations (EDTO)»

Høringen er tilgjengelig på EASA nettside.

Saken gjelder forslag til enkelte endringer i forordning (EU) nr. 965/2012.

Forordning (EU) nr. 965/2012 er i forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner gjennomført som EØS-rett i Norge. Det ventes derfor at regelverksendringen som blir resultat av NPA 2023/03 blir gjennomført i Norge på samme måte. Det vil i utgangspunktet ikke bli gjennomført ny høring i forbindelse med at regelverket skal tas inn i norsk rett.

Hovedpunktene i forslaget er:

– Innføring av seneste ICAO Standard i Annex 6 endring 36, bortsett fra når det kommer til fly med mer enn to motorer.

– Innføre enkelte mindre endringer i eksisterende regler om ETOPS/EDTO for å sikre større klarhet og konsistens i regelverket.

– Innføre enkelte endring for å harmonisere de felleseuropeiske reglene om ETOPS/EDTO med de tilsvarende reglene fra FAA (Federal Aviation Authority, USA).

Regelverksforslaget er godt beskrevet i NPA 2023/03, herunder konsekvensene for de berørte partene som i Norge vil være Luftfartstilsynet og flyselskaper som utfører langruteoperasjoner. Av EASAs konsekvensanalyse fremgår det at de negative økonomiske for flyselskapene vil være små, endringene vil være enkle å implementere, og at de vil klart oppveies av de sikkerhetsmessige fordelene med å få et regelverk som er harmonisert med ICAO og FAA (USA). Konsekvensene for Luftfartstilsynet vil være små og vil ikke kreve tilførsel av ekstra midler.

Fristen til å gi innspill til EASA er 14. august 2023.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle norske aktører til å gi innspill til EASA dersom de har innspill til forslaget. Høringsinnspill kan gis ved å følge lenken til EASA øverst i artikkelen. Luftfartstilsynet vil gjerne ha kopi av innspill fra norske aktører slik at innspillene kan følges opp videre i regelverkssaken.

Kopi av innspill sendes til e-post: postmottak@caa.no, merk e-posten med referansenr.: 23/13042.

 

Publisert: 22.06.2023