Hopp til innhold

Høring – NPA 2023-01 – Oppdatering av regler om luftfartsoperasjoner

EUs byrå for sivil luftfart, EASA, gjennomfører nå høring av NPA 2023-01: Training requirements for flight operations officers and flight dispatchers | Amendments related to the fuel planning and management and all-weather operations regulatory packages.

Frist for å gi innspill til EASA er 24. juli 2023.

Luftfartstilsynet oppfordrer berørte norske aktører til å gi innspill til EASA om de foreslåtte endringene. Innspill gis via EASAs svarverktøy (CRT) som beskrevet i høringssaken på EASAs nettside.

Luftfartstilsynet mottar gjerne kopi av eventuelle høringsinnspill, eller andre synspunkter på de foreslåtte reglene. Bruk da e-post: postmottak@caa.no, og merk e-posten med referanse 23/13850.

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk seniorrådgiver Åsa Markhus på e-post til aam@caa.no.

Sist oppdatert: 22.06.2023