Hopp til innhold

Høring – NPA 2022-11 – Oppdatering av regler om luftfartsoperasjoner

EUs byrå for sivil luftfart, EASA, gjennomfører nå høring av NPA 2022-11 ”Regular update of the Air Operations rules: lessons learnt from standardisation inspections, helicopter operation issues, and transposition of several ICAO SARPs”.

NPA 2022-11 inneholder forslag til flere endringer i forordning (EU) 956/2012. Denne forordningen er gjennomført i Norge iht. EØS-avtalen, og det ventes derfor at endringene som vedtas etter dette forslaget blir gjeldende i Norge.

Regelendringene som foreslås har opphav i nye ICAO-standarder, EASAs erfaringer fra standardiseringsinspeksjoner, samt innspill fra luftfartsbransjen og fra nasjonale luftfartsmyndigheter.

Forslagene gjelder endring av bestemmelser i selve forordningen (IR) og i AMC og GM (veiledning), på en rekke områder for drift av luftfartøy. Noen endringer er foreslått for å gjøre reglene klarere, mens andre endringer er av substansiell karakter. Et sammendrag av de foreslåtte endringene finnes i del 2 av NPA 2022-11.

Frist for å gi innspill til EASA er 20. mars 2023.

Luftfartstilsynet oppfordrer berørte norske aktører til å gi innspill til EASA om de foreslåtte endringene. Innspill gis via EASAs svarverktøy (CRT) som beskrevet i høringssaken på EASAs nettside.

Luftfartstilsynet mottar gjerne kopi av eventuelle høringsinnspill, eller andre synspunkter på de foreslåtte reglene. Bruk da epost: postmottak@caa.no, og merk e-posten med referanse 23/00421.

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk seniorrådgiver Tom Egil Herredsvela, teh@caa.no.

 

Sist oppdatert: 21.03.2023