Hopp til innhold

Høring – Endring av reglene om tidsluker/slots, innføring av hjemmel for overtredelsesgebyr

Luftfartstilsynet publiserer med dette høring av endring av forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område (BSL A 1-0). Endringen innebærer innføring av hjemmel for overtredelsesgebyr for overtredelse av tildelte tidsluker/slots ved norske koordinerte lufthavner.

Saken sendes nå på høring. Eventuelle høringsuttalelser merkes med ref. 23/09098 og sendes til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no. Høringsfrist 15. september 2023.

Publisert: 06.07.2023