Hopp til innhold

Høring – Endring av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Shells prosessanlegg på Nyhamna

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om endring av det permanente restriksjonsområdet i luftrommet over Shells prosessanlegg på Nyhamna i Aukra kommune, Møre og Romsdal.

Restriksjonsområdet ble opprettet i 2007 ved forskrift 12. oktober 2007 nr. 1150 om etablering av permanent restriksjonsområde over prosessanlegget på Nyhamna.

Bakgrunnen for søknaden er at restriksjonsområdet ikke omfatter det behovet Shell har for å ivareta sikkerheten over prosessanlegget.

Saken sendes nå på høring. Alle høringsdokumenter blir publisert på Luftfartstilsynets nettside under høringer.

Eventuelle høringsuttalelser merkes med ref. nr. 23/00687 og sendes til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no, innen 15. september 2023.

Dersom samfunnskritiske behov gjør det nødvendig, kan det være aktuelt å vedta forskrift som fastsetter restriksjoner for lufttrafikken selv om høringsfristen ikke er utløpt.

Sist oppdatert: 11.10.2023