Hopp til innhold

Høring – Endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Luftfartstilsynet publiserer med dette høring av forslag til endringer i forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1 (luftfartshinderforskriften).

Sentrale endringer er ny bestemmelse om godkjenning av system for behovsstyrt tenning av hinderlys, samt innføring av krav til merking av kryssende luftspenn. Luftfartstilsynet foreslår også en del andre endringer i luftfartshinderforskriften knyttet til blant annet merkekrav.

Saken sendes nå ut på alminnelig høring, til eiere av luftfartshindre i Norge samt andre berørte aktører.

Innspill til høringen kan sendes til Luftfartstilsynet på e-post postmottak@caa.no, merket med saksnummer 23/03156.

Høringsfrist: 9. oktober 2023.

Sist oppdatert: 27.10.2023