Hopp til innhold

Høyring – søknad om fornying av konsesjon for Førde helikopterplass, sjukehuset

Helse Førde HF har anmoda om fornying av konsesjonen for Førde helikopterplass, sjukehuset.

Me ber om at eventuelle fråsegn til søknaden blir sendt til Luftfartstilsynet innan 21. januar 2023.

Fråsegn kan bli sendt per e-post til: postmottak@caa.no. Merk fråsegna med saksnummer 22/10347.

Med unntak av dette høyringsbrevet, blir ikkje dokumenta som inngår i høyringa sende til høyringsinstansane. Alle høyringsdokumenta er tilgjengelege på Luftfartstilsynet sine heimesider.

 

Sist oppdatert: 23.01.2023