Hopp til innhold

Høring EASA: Establishment of a regulatory framework on the conformity assessment of ATM/ANS systems and ATM/ANS constituents (ATM/ANS equipment)

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2022-09: Establishment of a regulatory framework on the conformity assessment of ATM/ANS systems and ATM/ANS constituents (ATM/ANS equipment).

NPA 2022-09 inneholder forslag til et nytt felleseuropeisk regelverk for samsvarsvurdering av ATM/ANS-utstyr (utstyr til bruk i flysikringstjenestene).

Forslaget går overordnet forklart ut på at utviklere og produsenter av ATM/ANS-utstyr må sertifiseres av det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA). Videre foreslås det også et godkjenningsregime for selve det utstyret som produseres. Slik godkjenning vil skje enten i form av sertifisering eller erklæring av samsvar på forskjellige nivåer.

Endelig frist for innspill til EASA er satt til 30. september 2022.

Luftfartstilsynet oppfordrer berørte norske aktører til å gi innspill direkte til EASA, via EASAs høringsportal «CRT», som finnes på nettsiden deres.

Kopi av eventuelle innspill kan gjerne sendes til Luftfartstilsynet på postmottak@caa.no. Merk i så fall gjerne innspillet med saksnummer 22/22094.

Eventuelle spørsmål til Luftfartstilsynet kan rettes til Rajunesh K. Shankar (rks@caa.no) eller Finn O. Meling (fom@caa.no).

 

Publisert: 30.08.2022