Hopp til innhold

Høring – Søknad om midlertidig restriksjonsområde over Arendal sentrum 15. til 19. august 2022

Agder Politidistrikt har søkt Luftfartstilsynet om å opprette et midlertidig restriksjonsområde i perioden 15. til 19. august 2022 over Arendal sentrum i forbindelse med Arendalsuka 2022.

Søknaden gjelder et område med horisontal utstrekning på 0,32 nautiske mil med fotpunkt like sør for glassheisen i Arendal sentrum.

Forutsatt at det ikke avdekkes vektige motforestillinger mot opprettelsen av restriksjonsområdet, anbefaler Luftfartstilsynet samlet sett at restriksjonsområdet opprettes.

Luftfartstilsynet foreslår derfor at det fastsettes en forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde slik det er søkt om. Utkast til forskrift er vedlagt denne høringen.

For å få et best mulig grunnlag for å vurdere om restriksjonsområdet bør opprettes, og eventuelt på hvilke vilkår, ber Luftfartstilsynet om innspill fra høringsinstansene. Høringsinnspill bør være Luftfartstilsynet i hende innen 21. juli 2022.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer 22/03965.

Publisert: 13.05.2022