Hopp til innhold

Høring – søknad om midlertidig dispensasjon fra kravet om konsesjon for sjøflyplass i Haugesund

Scandinavian Seaplanes AS (org 816761352) har søkt Luftfartstilsynet om en midlertidig dispensasjon fra kravet om konsesjon for landingsplass, knyttet til etableringen av en sjøflyplass i Karmsundet i Haugesund.

Luftfartstilsynet sitt høringsbrev ligger vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill sendes til postmottak@caa.no. Merk høringsinnspill med ref.: 22/29323.

Høringsfristen er 10. februar 2023.

Sist oppdatert: 20.12.2022