Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Rana helikopterplass, sykehuset

Helgelandssykehuset HF har søkt om fornyet konsesjon for Rana helikopterplass, sykehuset.

Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår for landingsplassen og søknaden fra Helgelandssykehuset HF.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk høringsinnspill med ref.: 22/13659.

Høringsfristen er 27. desember 2022.

 

Sist oppdatert: 13.06.2023