Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Suldal helikopterplass, Sand

Underbakke Hangar AS har søkt om fornyelse av konsesjon for Suldal helikopterplass, Sand.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Underbakke Hangar AS er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 22/12562

Høringsfristen er 28. november 2022.

 

Publisert: 26.08.2022