Hopp til innhold

Høring – Revisjon av regler om luftfartsoperatører fra tredjeland

Det europeiske luftfartsbyrået EASA har publisert utkast til revisjon av reglene som gjelder luftfartsoperatører fra tredjeland (forordning 452/2014).

Endringene ventes ikke å få konsekvenser for norske luftfartsselskaper. De endrede reglene skal imidlertid EØS-gjennomføres i Norge og sendes i den sammenheng på høring.

Mer informasjon om innholdet i endringene finnes i de vedlagte dokumentene.

Høringsfrist er 1. august 2022. Eventuelle høringskommentarer sendes til postmottak@caa.no og merkes med saksnummer 22/14612.

Publisert: 02.06.2022