Hopp til innhold

Høring – NPA 2022-10 Forbedring av passasjer overlevelsesevne i helikopter etter eventuelt havari – kollisjonsmotstandige drivstoffsystemer

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2022-10 Improvement in the survivability of rotorcraft occupants in the event of a crash Phase 1 – Crash resistant fuel systems RMT.0710

NPA 2022-10 (RMT.0710 – Deloppgave 1) foreslår flere endringer til forordning (EU) nr. 2015/640 og tilhørende AMC og GM.

Målet med NPA 2022-10 er å redusere risikoen knyttet til en brann etter ulykker som involverer helikopter.

Denne NPA foreslår å pålegge installasjon av et kollisjonsmotstandig drivstoffsystem (CRFS) på eksisterende helikopter konstruksjoner som fortsatt er i produksjon og ettermontering i eksisterende helikopter som opereres i EASA-medlemsstater.

De foreslåtte endringene forventes å øke sikkerhet (safety) og forbedre overlevelsesevnen til helikopter passasjerer ved en betydelig redusert sannsynlighet for en brann etter en ulykke.

Regelverket endrer forordning 2015/640 som er gjennomført i norsk rett gjennom vedlikeholdsforskriften som du finner her (lovdata.no).

Frist for å gi innspill til EASA er satt til 13. feb. 2023.  

Luftfartstilsynet oppfordrer alle berørte norske aktører til å gi innspill til EASA om de foreslåtte endringene. Innspillene gis under saken på EASAs hjemmesiden, som du finner her (easa.europa.eu).

Kopi av eventuelle innspill kan gjerne sendes Luftfartstilsynet til info. Bruk da epost: postmottak@caa.no, og merk e-posten med referanse 22/29463.

Lenke til dokumentet: NPA 2022-10 (europa.eu)

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk rådgiver Sandra Eilertsen sei@caa.no .

Sist oppdatert: 22.11.2022