Hopp til innhold

Høring – forslag om opprettelse av nytt permanent fareområde og fjerning av eksisterende fareområde, Stavanger

Luftfartstilsynet har på høring et forslag om å opprette et nytt fareområde EN DXXX Klepp, og å fjerne eksisterende fareområde EN D256 Vigdel I, utenfor Stavanger.

Høringsbrevet som beskriver og utreder saken er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.

Høringsinnspill merkes med saksnummer 22/24674.

Merk at det er kort høringsfrist. Frist for innspill er 13. januar 2023.

Sist oppdatert: 16.01.2023