Hopp til innhold

Høring – Etablering av radiopåbudssone ved Skien flyplass, Geiteryggen

Grenland Luftsportsenter AS har søkt Luftfartstilsynet om opprettelse av en permanent radiopåbudssone (RMZ) i tilknytning til Skien flyplass, Geiteryggen.

Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til forskrift for radiopåbudssonen og søknaden fra luftsportsenteret.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk høringsinnspill med ref.: 22/07029.

Høringsfristen er 12. desember 2022.

 

Publisert: 13.09.2022