Hopp til innhold

Høring - Søknad om fornyet konsesjon for Skien helikopterplass, sykehuset

Konsesjonshaver Sykehuset Telemark HF har søkt om fornyet konsesjonen for Skien helikopterplass, sykehuset.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene. 

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 21/00130. Kontaktperson i Luftfartstilsynet er Astrid Nordahl.

Høringsfristen er satt til 15. januar 2023.

 

 

Sist oppdatert: 16.01.2023