Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Fyresdal Flyplass

Fyresdal Kommune har søkt om fornyet konsesjon for Fyresdal Flyplass.

Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår for landingsplassen og søknaden fra Fyresdal Kommune.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk helst høringsinnspill med ref.: 22/19434.

Høringsfristen er 28. februar 2023.

Sist oppdatert: 01.03.2023