Hopp til innhold

Høring – Rakkestad Flyplass AS – endring/utvidelse av konsesjon

Konsesjonshaver Rakkestad Flyplass AS har søkt om endring av konsesjonen for Rakkestad flyplass, Åstorp.

Det søkes om en endring i antall flybevegelser per år fra 10 000 til 20 000.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene og ny støykartlegging.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 22/09021.

Høringsfristen er satt til 15. november 2022.

 

Sist oppdatert: 16.11.2022