Hopp til innhold

Høring - utkast til endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og spesifikk kategori

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om endring av forskrift 25. november 2020 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og i spesifikk kategori (BSL A 7-2).  

I forskriften foreslås det å oppdatere BSL A 7-2 med ny ikrafttredelsesfrist for bestemmelsene om standardscenarioer for droneflyging i spesifikk kategori. Det foreslås også å videreføre regelen om modellflyging i henhold til godkjent sikkerhetssystem, samt lettelser i kravene for forsikring og ansvar for små droner.

Høringsfrist er 26. november 2021. Høringskommentarer sendes til postmottak@caa.no og merkes med saksnummer 21/10879.

Publisert: 19.10.2021