Hopp til innhold

Høring konsesjon Narvik helikopterplass, Furumoen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny helikopterplass i forbindelse med bygging av nytt sykehus i Narvik.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 21/01673


Høringsfristen er satt til 25. juli 2021.

Publisert: 27.04.2021