Hopp til innhold

Høring fra EASA: NPA 2020-16: Helicopter ditching and water impact occupant survivability

EASA gjennomfører høring av endringsforslag (NPA) 2020-16 ‘Helicopter ditching and water impact occupant survivability’ (RMT.0120). Det foreslås flere endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/640 (Part 26) og CS-26. Det foreslås å innføre nye krav til design og sertifiseringskrav (certification specifications). Målet med NPA er å redusere sikkerhetsrisikoen knyttet til driften av helikoptre over lengre tid over vann. For mer informasjon om hva som inngår i EASAs høring, se lenken til NPA 2020-16.

Regelverket endrer en forordning som er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26. Det antas derfor at den endelige forordningen vil bli gjennomført gjennom endring av denne forskriften. Det vil i utgangspunktet ikke bli gjennomført ny høring senere når regelverket skal tas inn i norsk rett.

Fristen for å gi innspill til EASA er 31. mai 2021.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle norske aktører til å gi innspill til EASA dersom de har innspill til forslaget. Luftfartstilsynet vil gjerne ha kopi av innspill fra norske aktører. Dette slik at innspillene kan følges opp videre i regelverkssaken.

Kopi av innspill sendes til e-post: postmottak@caa.no; merk e-posten med referanse 18/05403.

Publisert: 16.03.2021