Hopp til innhold

Høring fra EASA: NPA 2020-15 Update of the flight simulation training device requirements

EASA gjennomfører høring av endringsforslag (NPA) 2020-15 ‘Update of the flight simulation training device requirements’ (RMT.0196). Det foreslås flere endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og tilhørende AMC og CS. Det foreslås å harmonisere klassifisering av FSTD i samsvar med veiledning Doc 9625 fra ICAO. Det er også mål om å innføre et skifte i oppbyggingen av regelverket for krav til trening. For mer informasjon om hva som inngår i EASAs høring, se lenken til NPA 2020-15.

Regelverket endrer en forordning som er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer. Det antas derfor at den endelige forordningen vil bli gjennomført gjennom endring av denne forskriften. Det vil i utgangspunktet ikke bli gjennomført ny høring senere når regelverket skal tas inn i norsk rett. 

Fristen for å gi innspill til EASA er 31. mars 2021.  

Luftfartstilsynet oppfordrer alle norske aktører til å gi innspill til EASA dersom de har innspill til forslaget. Luftfartstilsynet vil gjerne ha kopi av innspill fra norske aktører. Dette slik at innspillene kan følges opp videre i regelverkssaken.

Kopi av innspill sendes til e-post: postmottak@caa.no; merk e-posten med referanse AAM.

Publisert: 02.02.2021