Hopp til innhold

Høring fra EASA: NPA 2020-12 ‘Review of Part-66’

EASA gjennomfører høring av endringsforslag (NPA) 2020-12 ‘Review of Part-66’ (RMT.0255). Det foreslås flere endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 og tilhørende AMC og GM (veiledningsmateriale) for flytekniske sertifikater. For mer informasjon om hva som inngår i EASAs høring, se lenken under til NPA 2020-12.

Regelverket endrer en forordning som er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).Det antas derfor at den endelige forordningen vil bli gjennomført gjennom endring av denne forskriften. Det vil i utgangspunktet ikke bli gjennomført ny høring senere når regelverket skal tas inn i norsk rett.

Fristen for å gi innspill til EASA er 31. mars 2021.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle norske aktører til å gi innspill til EASA dersom de har innspill til forslaget. Luftfartstilsynet vil gjerne ha kopi av innspill fra norske aktører. Dette slik at innspillene kan følges opp videre i regelverkssaken.

Kopi av innspill sendes til e-post: postmottak@caa.no; merk e-posten med referanse SEI.

Publisert: 03.02.2021