Hopp til innhold

Høring – endringer i forordning (EU) 2017/373 – flyværtjenester, hendelsesrapportering og nytt format for SNOWTAM

Luftfartstilsynet har på høring kommisjonens forslag til en forordning som vil gjøre enkelte endringer i forordning (EU) 2017/373 om krav til ytere av flysikringstjenester med mer.

Forslaget bygger på EASAs Opinion 01/2021, og gjelder enkelte endringer i kravene til flyværtjenester, hendelsesrapportering og informasjonstjenestens bruk av SNOWTAM-format.

De nærmere detaljene om innholdet av kommisjonens forslag fremgår av vedlagte høringsnotat.

Merk kort høringsfrist: 3. august 2021.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no.

Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 21/05508.

NB! I etterkant av at høringen er skrevet har kommisjonen publisert en endret versjon av regelverksforslaget. Denne versjonen ligger vedlagt merket som "EDITED".

Sist oppdatert: 12.08.2021