Hopp til innhold

Høring – endrede regler om flysikringstjenester, særlig om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjenestene

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til endrede regler om flysikringstjenestene, særlig kravene til lufttrafikktjenestene, herunder regler om hvor det skal tilbys hvilken type lufttrafikktjeneste.

For nærmere informasjon, se vedlagt høringsnotat, sammen med utkast til ny forskrift og en analyse av deler av dagens regler som søkes revidert.

Høringsfrist: 1. desember 2021.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 21/02146.

Publisert: 15.09.2021