Hopp til innhold

Høring – Utkast til forskrift om oppheving av forskrift 19. april 2016 om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om oppheving av forskrift 19. april 2016 om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel (BSL D 2-10).

Bakgrunnen for dette er at det finnes andre, nyere regelsett som regulerer kravene BSL D 2-10 ivaretar. Dette medfører en dobbeltregulering. Som ledd i arbeidet med å holde regelverket for sivil luftfart oppdatert, foreslås det å oppheve forskriften.

Høringsfrist er 4. mai 2021. Høringskommentarer sendes til postmottak@caa.no og merkes med saksnummer 20/16115.

Publisert: 26.03.2021