Hopp til innhold

Høring – søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha ny lufthavn i Bodø

Avinor AS har fremlagt en søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny lufthavn i Bodø (dvs. flytting av den eksisterende lufthavnen). Konsesjon etter luftfartsloven er en av flere tillatelser som må være gitt for at det kan anlegges en ny lufthavn.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår, søknaden om konsesjon med vedlegg, og en liste over høringsinstanser.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill. Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 21/04683.
 

Høringsfristen er satt til 3. desember 2021.

Publisert: 17.09.2021