Hopp til innhold

Høring – nye FUA-områder i Sør-Norge

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til nye militære treningsområder (FUA-områder) i luftrommet i Sør-Norge. I tilknytning til dette foreslås også nye områder for seilflyaktivitet.

Frist for å komme med høringsinnspill er 30. august 2021.

Høringsinnspill kan sendes til Luftfartstilsynet på postmottak@caa.no, og bes merket med saksnummer 17/01797.

Publisert: 03.06.2021