Hopp til innhold

Høring – opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder på Nordvestlandet (Stranda og Rauma)

Luftfartstilsynet har mottatt en søknad fra Nord Helikopter AS om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder i luftrommet på Nordvestlandet i forbindelse med en filminnspilling.

De to restriksjonsområdene gjelder områder i Stranda og Rauma kommune i Møre og Romsdal (og til dels Lesja kommune i Innlandet), og restriksjonene vil henholdsvis gjelde i tidsrommene 30. august – 11. september og 6. – 25. september.

På grunn av sent innkommet søknad, gjør vi oppmerksomme på at høringsfristen blir spesielt kort. Høringsfristen er satt til 19. august 2020.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vi ber om at innspill merkes med saksnummer 17/10374.

Publisert: 31.07.2020